Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

HAURATON GAMINIŲ TECHNINIS APROBAVIMAS

Bendrasis statybos priežiūros leidimas

Vokietijos Statybos technologijos institutas (vok. DIBt) HAURATON suteikė Bendrąjį statybos priežiūros leidimą Nr. Z-74.4-25, kad atitinka § 19 Federacinį Vandens įstatymą, Tai patvirtina, kad HAURATON paviršinių nuotekų surinkimo latakai atitinka visus LAWA [ang. Working Group of the Federal States on Water Problems] reikalavimus keliamus latakams vandenį teršiančių skysčių saugojimo, išpilstymo ir perkėlimo zonose.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
 
 
 
 

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy