Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

Paviršinių nuotekų valymo sistemos

Tankiai apgyvendintose vietovėse, pramoninėse zonose įrengiamos vandeniui nelaidžios žemės paviršiaus dangos, o tai akivaizdžiai įtakoja natūralų vandens apykaitos ciklą. Natūralaus balanso suardymas turi savo ekologinius ir ekonominius „kaštus“: žemėja gruntinio vandens lygis; keičiasi augmenija; išauga potvynių žemiau esančiose teritorijose pavojus; būtinos vis didesnės investicijos į inžinerinių tinklų plėtrą ir priežiūrą. HAURATON siūlo sumanų sprendimą šiai problemai – infiltracines sistemas.
Lietaus vanduo yra surenkamas toje pačioje vietovėje, kur jis iškrito, ir laipsniškai grąžinamas į natūralųjį ciklą. Kelių modelių lietaus vandens akumuliavimo-infiltravimo talpos gali būti montuojamos po važiuojamąja dalimi pramoniniuose bei gyvenamuosiuose rajonuose.
 
 
 
 

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy