Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

Kategorijos santrauka

AQUAFIX®- SPE smėliagaudė

AQUAFIX®- KPE koalescencinis naftos produktų atskirtuvas

AQUAFIX®- SKPE koalescencinis naftos produktų atskirtuvas su smėliagaude

AQUAFIX®- SKBPPE koalescencinis naftos produktų atskirtuvas su smėliagaude ir apvedimo kanalu

AQUAFIX®- SKmPPE koalescencinis naftos produktų atskirtuvas su smėliagaude ir siurblio kamera

AQUAFIX®- FPE riebalų atskirtuvas

AQUAFIX®- SFPE riebalų atskirtuvas su smėliagaude

AQUAFIX®- SaPE krakmolo atskirtuvas

AQUAFIX®- NPE rūgštinių akumuliatorių neutralizatorius

 
 
 
 

UAB BAU Sistemos
Auku g. 5-44
01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 65965690
marius@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy