Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

HAURATON sistemos atliekų tvarkymo aikštelėse, Lietuva

Pastaruosius septynerius metus visoje Lietuvoje buvo intensyviai investuojama į atliekų tvarkymo sistemos kūrimą. Siekiama sukurti gamtosauginiu ir ekonominiu požiūriu darnią atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų nacionalinius ir ES reikalavimus. Buvo uždarinėjami seni aplinkai keliantys grėsmę sąvartynai, įrengiami regioniniai atliekų sąvartynai, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Projektai buvo vykdomi įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę. 


Daugiau kaip dešimt projektų buvo įgyvendinti naudojant HAURATON paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ar sugerdinimo į gruntą sistemas. 


Ant įvažiavimų į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles buvo montuojamos stabilios FASERFIX® SUPER arba FASERFIX® KS latakų sistemos iš plaušu armuoto presuoto betono su kaliojo ketaus grotelėmis. Naudotojai vertina šias latakų sistemas dėl latakų konstrukcijos, medžiagos patikimumo ir nesudėtingo latakų aptarnavimo. Bevaržtė „SIDE-LOCK“ grotelių fiksavimo sistema užtikrina, kad grotelės gali būti patikimai ir labai greitai nuimamos ir vėl užfiksuojamos aptarnavimo metu.


Paviršinių nuotekų valymui panaudoti AQUAFIX® naftos produktų atskirtuvai aukštos markės gelžbetonio arba polipropileno talpose. 


Paviršinių nuotekų sugerdinimui į gruntą pasirinkta ekonomiška ir ilgaamžė DRAINFIX® TWIN sistema. Ši modulinė sistema parenkama priklausomai nuo grunto ir aikštelių kietų dangų ploto ir savyje gali talpinti didžiulius vandens kiekius, o sukauptos paviršinės nuotekos greitai susigeria į gruntą didelio sistemos filtracinio paviršiaus dėka. Akumuliacinė-infiltracinė sistema komplektuojama su papildoma smulkių dalelių valymo grandimi, kas paprastai leidžia išvengti brangių sistemos praplovimo darbų poreikio; supaprastina atokiose vietovėse esančių infiltravimo įrenginių eksploatavimą.

AQUAFIX naftos atskirtuvaszoom
DRAINFIX infiltracija zoom
DRAINFIX TWIN infiltracija zoom
FASERFIX KS latakaszoom
FASERFIX KS latakas
 
 
 
 

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy