Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

Pirmasis DRAINFIX CLEAN latakų sistemos montavimas Blackburn’e, Jungtinė Karalystė

PROJEKTO ATASKAITA
Šalia Blackburn‘e esančios Darwin‘o Vale vidurinės mokyklos sporto arenos įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo pirmą kartą sumontuota HAURATON DRAINFIX CLEAN filtruojančio sluoksnio latakų sistema. Šie paviršinių nuotekų surinkimo bei valymo latakai surenka bei išvalo lietaus vandenį, atitekantį iš 400 m² ploto mašinų stovėjimo aikštelės, bei išleidžia į aplinką, t.y. ši sistema yra dalis Tvarios miesto nuotekų sistemos (angl. SUDS - Sustainable Urban Drainage).

DRAINFIX CLEAN sistemą sudaro tokie komponentai:
1. FASERFIX SUPER 300 latakai, tipas 01, pagaminti iš plaušu armuoto betono. Kiekvienas latakas turi maksimalų – 70litrų/m – akumuliavimo tūrį.
2. Specialūs akyti vamzdžiai, turintys movas buvo sumontuoti latakų viduje objekte .
3. Latakų linijos skerspjūvis užpildomas specialiu filtruojančių-valančių granulių sluoksniu. Granulės tiekiamos į statybų aikštelę maišuose.
4. D400 klasės kaliojo ketaus grotelės, fiksuojamos SIDE-LOCK sistemos pagalba.

DRAINFIX CLEAN lietaus vandens valymo sistema buvo sukurta su kelių Europos Universitetų pagalba bei vėliau bandoma sunkiomis „realaus gyvenimo“ sąlygomis daugelį metų. Įvairių bandymų metu pastebėta, kad teršalų, tokių kaip sunkiųjų metalų, angliavandenilių, teršiančių kietąją kelio dangą, dalelės natūraliu būdu prisijungdavo prie dangos sluoksnio smulkių dalelelių. Lietaus metu šie „junginiai“ buvo nuplaunami į DRAINFIX CLEAN sistemą.

Realiomis sąlygomis vykdomi bandymai parodė, kad tik maža šių teršalų dalis yra pašalinama atskirtuvuose ar smėlio-purvo sėsdintuvuose. Iš kitos pusės, bandymu metu įsitikinta DRAINFIX CLEAN sistemos efektyvumu ilgu laikotarpiu. Per pakankamai trumpą laiką teršalų dalelės ir organinė masė kartu su lietaus vandeniu patekusi iš aplinkininių nelaidžių paviršių prasiskverbdavo į pasluoksnį iš specialių granulių ir pradėdavo formuoti „filtrato pyragą“. Galiausiai fizikinių ir cheminių procesų pasekoje teršalai yra suskaidomi. Šios sistemos latakai yra parenkami tokio dydžio, kad visi reikalingi procesai vyktų optimaliai, t.y. nebūtų perkraunama sistema arba neužtikrinamas būtinas hidraulinis pralaidumas.

Matt Denniff, HAURATON Anglija projektų vadovas, teikė konsultacijas visiems inžinieriams ir rangovams, dalyvavusiems Sporto Arenos bei mašinų stovėjimo aikštelės vandens surinkimo sistemos įrengime. Taip DRAINFIX CLEAN sistema tapo Tvarios miesto nuotekų sistemos dalimi.

Nors DRAINFIX CLEAN sistemos latakų buvo sumontuota daugiau nei įprastai reikia tokiam plotui, ekonominiai skaičiavimai parodė, kad naujos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos ir tradicinės sistemos (latakai + paviršinių nuotekų atskirtuvas) kaštai yra analogiški, o teršalų pašalinimo efektyvumas didesnis.

 
Drainfix Clean filter substrate Blackburn'e, UKzoom
Drainfix Clean filter substrate Blackburn'e, UKzoom
Drainfix Clean filter substrate Blackburn'e, UKzoom
 
 

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy