Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

RECYFIX®HICAP latakai NATO standartus atitinkančiame Šiaulių oro uoste, Lietuva

NATO ORO POLICIJOS MISIJA BALTIJOS ŠALYSE ĮSIKŪRUSI ŠIAULIUOSE.
Nuo pat Lietuvos, Estijos ir Latvijos narystės NATO pradžios 2004 m. kovo 29 d. NATO pradėjo saugoti Baltijos valstybių oro erdvę. Oro erdvės patruliavimas (angl. Air Policing) yra rutininė NATO taikos meto karinė veikla. Jos tikslas yra grynai gynybinis, siekiant Aljanso oro erdvės integralumo. NATO karinės vadovybės sprendimu, pagrindine NATO greitojo reagavimo naikintuvų baze tapo Lietuvos karinių oro pajėgų bazė Zokniuose, Šiaulių miesto prieigose.


Per pastaruosius metus NATO Saugumo investicijų programos (NSIP, NATO Security Investment Progamme) ir Lietuvos lėšomis Zokniuose buvo iš esmės rekonstruoti pagrindinis ir atsarginis pakilimo ir tūpimo takai, įrengti privažiavimo takai, rekonstruotos apšvietimo, drenažo sistemos, paženklinta danga.

RECYFIX®HICAP PLYŠINIAI LATAKAI NAUJUOSE TRANSPORTO LĖKTUVŲ IR NAIKINTUVŲ PERONUOSE.
Tęsiant Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Zokniuose modernizavimą 2009-2010 m., buvo statomi nauji transporto lėktuvų ir naikintuvų peronai.
Lietuvo Respublikos Krašto apsaugos ministerijos užsakymu darbus atliko UAB "Šiaulių plentas".
Buvo paklota apie 98000 m2 betono dangų, įrengtos apšvietimo, drenažo, lietaus nuotekų latakų linijos.

Tiek viso objekto projektavimas ir statyba, tiek jo atskirų dalių sprendimai turėjo atitikti NATO reikalavimus. Pavyzdžiui, projektuojant lietaus nuotekų surinkimo linijas, buvo reikalaujama įvertinti maksimalaus, kartą per dešimt metų pasikartojančio lietaus įvykio intensyvumą, t.y. atliekant lietaus surinkimo sistemos hidraulinio pajėgumo skaičiavimus buvo naudojamos kelis kartus didesnės reikšmės nei civilinės paskirties objektų projektavime. 


Minėtini ir kiti reikalavimai: latakų sistemų grotelių konstrukcijai ir formai, latakų sistemos turėjo būti sertifikuotos F900 apkrovos klasei, pagamintos NATO narių šalyse.
Viso projekto įgyvendimo trukmė – nuo pradinių projektavimo darbų iki realių darbų statybvietėje truko daugiau nei tris metus. Atitinkamai kiekvieno gamintojo (potencialaus tiekėjo), tame tarpe HAURATON, pasiūlymai buvo ypač atidžiai analizuojami. Šiuo metu Zoknių oro uostas atitinka ne tik ICAO, bet ir specialiuosius NATO reikalavimus.

Minėtame objekte buvo įrengta virš 630 m’ HAURATON GmbH & Co.KG gaminamų, patobulintos konstrukcijos paviršinių nuotekų (lietaus) surinkimo latakų:

  • RECYFIX®HICAP, tipas F 380/300 su pramoninėmis kaliojo ketaus grotelėmis, apkrovos klasė F900;
  • RECYFIX®HICAP, tipas F 365/300 su pramoninėmis kaliojo ketaus grotelėmis, apkrovos klasė F900.
 
RECYFIX HICAP plyšiniai latakai NATO Šiaulių oro uostezoom
RECYFIX HICAP Plyšiniai latakai NATO oro uostezoom
Lietaus nuotekų latakaizoom
RECYFIX HICAP Lietaus nuotekų latakaizoom
Lietaus nuotekų latakaizoom
Lietaus nuotekų latakai Šiaulių oro uostezoom
 
 

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy