Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

Didžiausias Lenkijos greitkelių mazgas Sośnica - Maciejów

Sosnica Maciejow greitkeliu mazgas

ŠIUOLAIKINĖ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
Svarbiausias uždavinys šiuo metu yra greito, sklandaus ir saugaus eismo užtikrinimas. Jis sprendžiamas kuriant šiuolaikinę susisiekimo infrastruktūrą, kurią sudaro visų rūšių keliai, žinoma, tarp jų ir sausumos. Jų projektavimui ir statybai reikalingi patikimi ir funkcionalūs gaminiai, garantuojantys maksimalų saugumą.


SOŚNICOS – MACIEJÓWO MAZGO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
Būtent to buvo tikimasi statant didžiausią Lenkijoje greitkelių mazgą Sośnica - Maciejówas. Šio mazgo rekonstrukcijos projektą parengė firmų „Mosty Katowice“ ir „Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt“ konsorciumas. Sutartyje numatyta 16 inžinierinių objektų statyba. Mazge iš viso bus pastatyta 17 jungiamųjų kelių-estakadų, 5 privažiavimo keliai, 15 tarnybinių kelių ir 6 greitėjimo - lėtėjimo keliai, kurių bendras ilgis sudaro 33 km. Šioje atkarpoje einantys keliai susikerta trijuose lygiuose. Bus sujungti du greitkeliai - esamas A4 ir šiuo metu Silezijoje tiesiamas A1 - bei krašto kelias Nr. 44.

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS – AQUAFIX ATSKIRTUVAI
Įmonė HAURATON, pateikdama pačius šiuolaikiškiausius naftos produktų junginių atskyrimo sprendimus, visiškai atitinka tokiam svarbiam investiciniam projektui keliamus reikalavimus. Naftos produktų atskirtuvai pasižymi santykinai nesudėtingu veikimo principu, tačiau tai, kokie konstrukciniai sprendimai bus panaudoti ir su tuo susijęs veikimo efektyvumas priklauso nuo konkrečių gamintojo sprendimų. Sośnicos - Maciejówo mazge panaudoti įmonės HAURATON AQUAFIX SKG tipo naftos produktų atskirtuvai pasižymi ne tik dideliu naftos kilmės produktų, bet ir nuotekose esančių kietųjų teršalų – smėlio ir nuosėdų - pirminio valymo efektyvumu. Dėl horizontalios tokio tipo atskirtuvų konstrukcijos užtikrinamas maksimalus paviršinių nuotekų srauto sulėtėjimas ir ilgas naftos kilmės produktų išbuvimo laikas. Tai teigiamai veikia suspensijos sedimentacijos ir naftos produktų atskyrimo procesą. Papildomai, siekiant sustiprinti atskyrimo intensyvumą, AQUAFIX SKG separatoriuose naudojamas 3D koalescencinis filtras, užtikrinantis aukščiausio lygio pradinį lietaus nuotekų arba netvarkingų automobilių eksploatacinių skysčių valymą. Siekiant didelio įrenginių pralaidumo ir kartu ribojant investicines išlaidas, Sośnicos - Maciejówo mazge naudojami atskirtuvai su srauto apvedimo kanalu (AQUAFIX SKG BP). Maksimaliai aplinkos apsaugai užtikrinti už atskirtuvų papildomai statomos avarinės talpos, skirtos didelio naftos kilmės produktų kiekio, kuris galėtų išsilieti iš cisternų jų avarijos atveju, kaupimui. Įrenginiuose yra automatinis ištekėjimo blokavimas, kuris įsijungia, jei įrenginiai persipildo naftos produktų. Kiekvienoje avarinėje talpoje gali būti kaupiama iki 18 m3 naftos produktų. Atskirtuvai ir avarinės talpos pagamintos iš aukštos kokybės korozijai atsparaus plieno ir iš vidaus padengtos nuo naftos kilmės produktų poveikio saugančiu sluoksniu. Tai garantuoja ilgą eksploatavimo laiką ir naudojimo saugumą.

 
Naftos produktų atskirtuvas zoom
Naftos produktų atskirtuvas zoom
Didžiausias Lenkijos greitkelių mazgas, Naftos produktų atskirtuvas zoom
 
 

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy