Hauraton paviršinių nuotekų surinkimas

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

NAUJOJOJE TOYOTA BANDYMŲ TRASOJE SUMONTUOTI HAURATON LATAKAI ZAVENTEM, BELGIJA

RECYFIX HICAP G

Iš Japonijos kilęs mašinų gamintojas Toyota plečia savo Tyrimų ir vystymo departamento infrastruktūrą Europoje įdiegdamas naujoves Technologijų centre, esančiame netoli Briuselio – Zaventem‘e. Viena svarbiausių investicijų yra bandymų trasos statyba šioje vietovėje. Šis sprendimas reiškia, kad Toyota investuoja į ilgalaikį tikslą – automobilių kūrimas ir tobulinimas bus atliekamas regioniniu lygiu tam, kad koncernas galėtų teikti specialiai „adaptuotas“ mašinas klientams iš Europos.

Trijų juostų, 1.3 kilometro ilgio bandymų trasa turi skirtingus kelio paviršius ir posūkius, imituojančius Europinių kelių sąlygas. Taip pat bandymai gali vykti esant tam tikroms vibracijoms, vėjo bei triukšmo sąlygomis, tam, kad mašinos būtų maksimaliai optimizuojamos. Prieš statant bandymų trasą, projektuotojai turėjo įvertinti visakeriopus kriterijus: prioritetiniai buvo saugumo aspektai, o taip pat buvo vertinamos įvarios kelio dangos bei paviršinių nuotekų surinkimo sistemos alternatyvos.

RECYFIX HICAP G – IDEALUS SPRENDIMAS
Teigiama patirtis, kuri buvo įgyta Formulės 1 lenktynių trasos statyboje ir eksploatacijoje, greitai įtikino sprendimų priėmėjus, kad RECYFIX HICAP „G“ tipo latakai yra tinkamas sprendimas ir šiuo atveju. Šie latakai išsiskiria mažu įtekėjimo plyšiu dangos paviršiuje, ir kartu dideliu akumuliaciniu tūriu bei nuvedimo efektyvumu po danga. Todėl krituliai yra greitai surenkami ir nuvedami iki centrinio kolektoriaus. Taip pat pasirinkus šią sistemą buvo sumažintas požeminių tinklų ir šulinių kiekis, lyginant su pradiniu planu.


TRASOS DRĖKINIMO SISTEMOS PRITAIKYMAS.
Ypatinga trasos atkarpa - 150 metrų ilgio mažosios trinties paviršius. FASERFIX SUPER 150 latakai buvo įrengti su drėkinimo komponentais šiame sektoriuje, per kuriuos vanduo yra išpurškiamas, kai reikia sukurti specifines sąlygas. Šie elementai buvo įkomponuoti į latakų kontūrą. Tuo pačiu metu, 300 mm nominalaus pločio RECYFIX HICAP latakai surenka vandenį ir grąžina jį į sistemą.

Tokie HAURATON gaminiai buvo įrengti šios trasos „drėkinimo" bei paviršinių nuotekų surinkimo funkcijoms atlikti:
apytiksliai 500 m‘ RECYFIX HICAP G latakų; apytiksliai 700 m‘ FASERFIX SUPER latakų.

Plyšiniai latakaizoom
Plyšiniai latakaizoom
Plyšiniai latakaizoom
 
 
 
 

UAB BAU Sistemos

01113 Vilnius / LT-Lietuva
+370 659 65690
info@bausistemos.lt

 

Imprint        Privacy policy